Коли слово має вагу : Офіційне спростування

Цим Прес-служба Патріархії УАПЦ повідомляє усіх зацікавлених про те, що в сьогоднішньому номері газети «Експрес» (№46) 29 квітня-1 травня було поміщено матеріал журналіста Богданни Мартиник під заголовком «Москва хоче всіх «підім’яти», в якому цитати з інтерв’ю Голови місіонерського відділу Патріархії УАПЦ прот.Євгена
Заплетнюка, щодо останніх церковних подій, було поміщено вибірково. Оскільки надрукований текст не цілком відповідає тому тексту, який затвердив сам автор, а також, і без всякого пояснення з боку редакції, зникли ключові авторські тези, «Автокефалія» вимушена сьогодні оприлюднити повний текст розмови. Саме цей текст був учора нами узгоджений для друку, але нині чомусь так і не з’явився.

Цілий абзац про патріарха УПЦ КП Філарета за ніч зник, у невідомому напрямку!

Вважаємо, що редактори «Експресу» допустились певної професійної помилки, яка, окрім усього, може свідчити про редакційну упередженість, та певну за ангажованість цього видання. Нагадаємо, що головним завданням будь-якого інформаційного видання є подавати достовірну інформацію з першоджерела, а не маніпулювати свідомістю читачів, перетасовуючи існуючі цитати на свій лад, відповідно до власних переконань. Маємо надію, що подібні речі більше не повторяться. Девізом видання є фраза «Коли слово має вагу». То ж ми бажаємо вам серйозніше ставитись до усіх публічно проголошених вами ідеалів.

А ось як насправді повинен був виглядати цей матеріал :

Iєрархи Української Автокефальної Православної Церкви не мають намiру приєднуватися до Московського Патрiархату навiть на умовах автономiї

Така пропозицiя лунала ранiше i дотепер залишається у силi. Проте в УАПЦ запевняють, що не мають намiру об”єднуватися iз РПЦ МП, а хочуть створити єдину помiсну Церкву в Українi.

– Митрополит Мефодiй нещодавно згадав про пропозицiю тодi ще митрополита Смоленського Кирила, а нинi Патрiарха Московського та всiєї Русi, у контекстi розмови про можливiсть об”єднання Української Автокефальної Православної Церкви та Росiйської Православної Церкви (МП), — розповiдає “Експресу” протоiєрей Євген Заплетнюк, голова мiсiонерського вiддiлу Патрiархiї УАПЦ.

– Взагалi-то пропозицiї про об”єднання лунають постiйно, нас закликають до цього дуже часто. Навiть пропонують статус, який має закордонна Росiйська Православна Церква. Тобто ми можемо зберегти за собою автокефалiю, той устрiй який маємо, всi церкви, кошти, якi надходять. Єдине — вiд УАПЦ вимагають присутностi на Соборах владики Володимира Сабодана (УПЦ МП). I нiчого сенсацiйного у тому не має. Iншi рiч, ми думали, що приїзд Вселенського Патрiарха Варфоломiя допоможе створити в Українi єдину помiсну Церкву. Однак нас цинiчно зрадила Українська Православна Церква Київського Патрiархату. Зокрема, її предстоятель. Деякий час це все приховувалося через суто прагматичну та полiтичну необхiднiсть. А згодом не було сенсу тримати все у таємницi, бо сам патрiарх Фiларет почав про це розповiдати. Щоб не вводити людей в оману, нашi iєрархи, офiцiйно оприлюдними свої мiркування щодо подiй, якi сталися. Зокрема, був розповсюджений вiдкритий лист предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодiя до патрiарха Фiларета.

Рiч у тiм, що представники Вселенського Патрiархату запропонували УПЦ КП умови виходу з канонiчної iзоляцiї. Йшлося про тимчасову вiдмову вiд статусу Патрiархату, входження до юрисдикцiї Вселенського Патрiархату з метою отримання Томосу про автокефалiю в майбутньому, формування канонiчних керiвних органiв Української Церкви в юрисдикцiї Вселенського Патрiархату з благословення Вселенського Патрiарха. УПЦ КП такi умови не задовольняють.

– Це суттєво зiпсувало стосунки УАПЦ i УПЦ КП?

– Сподiваємося, що нашi взаємовiдносини iз Вселенським, Київським та Московським Патрiархатом будуть добрими, але ми продовжуємо вести переговори з Вселенським Патрiархатом про створення єдиної помiсної Церкви в Українi. Та не все так стається, якби нам хотiлося. Сподiваємося, що нас таки почують.

Цими днями ми знову звернулися до всiх вiдомих древнiх православних кафедр та Вселенського патрiарха, якi можуть вирiшити питання церковної автокефалiї. Останнiй такий документ, датований 23-24 квiтням цього року, ще раз пiдтверджує наше ставлення до питання власної церковної iдентичностi та канонiчностi. Ми хочемо мати свою церкву та автокефалiю. Хоча остання не є для УАПЦ самоцiллю. Для нас важливiшим є правильно врегульований канонiчний статус i щоб УАПЦ була визнаною. Тож чекаємо, коли настане такий момент, що принесе найбiльше користi
для України та для Церкви.

– А як щодо об”єднання з РПЦ МП?

– Не думаю, що це реально. Навiть, якщо б iєрархи пiдписали документи про таке об”єднання, нашi вiрнi його не сприймуть. Це швидше iз сфери фантастики, нiж iз церковної дiйсностi. Ми до кiнця вiдстоюватимемо свою церковну українську iдентичнiсть. Не для того УАПЦ боролася 20 рокiв за свою Церкву у найгiрших умовах, в яких не опинилася жодна iнша православна юрисдикцiя, щоб так просто вiд усього вiдмовитися. Ми визначатимемося, як нам працювати для врегулювання свого канонiчного статусу. Та не маємо намiру цей процес прискорювати чи дозволяти комусь впливати на наш вибiр.

Богданна Мартиник, газета “Експрес”

 
Євген Заплетнюк © 2010-13 | Матеріали сайту можна використовувати з посиланням на джерело.