«Розвиток громади і міста в баченні релігійних громад м. Тернополя»

Протоієрей Євген Заплетнюк, Кандидат Богослів’я, Голова місіонерського відділу Патріархії Української Автокефальної Православної Церкви запропонував на розгляд учасникам дискусії власний проект резолюції Круглого столу «Розвиток громади і міста в баченні релігійних громад м. Тернополя», у якому було враховано як попередні побажання організаторів,
так і власне бачення автором визначених до обговорення тем.

Проект резолюції Круглого столу «Розвиток громади і міста в баченні релігійних громад м. Тернополя»

Визначаючи важливість спільної позиції релігійних громад м.Тернополя для консолідації всіх громадян навколо мети відродження міста, вважаємо за доцільне:

1. Систематизувати, узагальнити, та звернути увагу громади на споконвічні духовні та етичні пріоритети, одинакові для всіх віруючих-християн громадян Тернополя, наголошуючи при цьому, що елітарність – тобто вибраність, унікальність людини визначається в першу чергу її позитивним духовним досвідом, а не родовими, фінансовими, національними, чи будь-якими іншими зовнішніми ознаками.

2. Відзначити важливість давніх християнських практик, спрямованих на удосконалення духовного внутрішнього життя християнина, як головної передумови будівництва Людини - осередку та невід’ємної складової частини церковної, та світської громади.

3. Відзначити надзвичайну важливість усвідомленої участі тернополян у богослужіннях і Таїнствах Церкви, зокрема у Таїнствах Покаяння та Євхаристії. Спільна вироблена позиція з боку священнослужителів повинна ще раз нагадати парафіянам про гідність християнина, та відповідальність перед Богом і перед ближнім за все вчинене.

4. Напрацювати положення, і впровадити спільну для релігійних громад відзнаку трьох ступенів «Духовного служіння громаді Тернополя», яка буде вручатись духовним лідерам, ініціаторам церковних та релігійних акцій, активним працівникам на ниві якісного духовного просвітництва та місіонерства, у межах міста і області.

5. Моральні порушення, що набули значного розголосу розглядати на громадській раді з питань духовності та культури, для чого сформувати постійну експертну комісію, в яку входитимуть представники основних християнських церков, вчені, науковці, міська еліта, представники влади та інтелігенція; а запрошеними будуть загальновизнані фахівці з України та з-за кордону. Матеріали круглих столів та доповіді учасників видавати окремим виданням (друкованим або електронним), а також розміщувати у місцевих ЗМІ для обговорення.

6. Оскільки на сьогодні питання щодо встановлення будь-яких символів та предметів культу на території м. Тернополя лежить поза компетенцією громадських рад, рекомендується виробити загальні принципи вирішення подібних питань у місті, для співпраці місцевої влади з громадськими радами, і шукати можливості їхньої подальшої співпраці на користь міста, із залученням експертів-релігієзнавців, духовенства традиційних християнських церков, юристів, істориків, краєзнавців тощо.

7. Підготувати матеріали та подати пропозиції на засідання ради при міському голові з питань духовності та громадської ради з питань духовності та культури для визначення пакету проектів та ідей для винесення на розгляд підсумкової конференції щодо впровадження в місті.

8. Запропонувати громадській раді з питань духовності та культури здійснювати оцінку якості та змісту зображень, відео- та аудіоматеріалів рекламного характеру, розміщених на території міста, та оприлюднювати свою оцінку в ЗМІ.

9. Оскільки сьогодні в багатьох школах України, області та міста вже існує багаторічна практика вивчення основ християнської етики у навчальних закладах різних рівнів акредитації, необхідно шукати можливості співпраці між собою та координації зусиль викладачів цього напрямку дисциплін задля покращення освітнього рівня педагогів, та обміну досвідом з залученням професійних богословів. Там де немає таких курсів - шукати можливості запровадження їх хоча б на рівні факультативу. А там де вони існують – сприяти створенню умов для зустрічей студентів та учнів зі священнослужителями відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за погодженням з церковними священноначалієм.

10. Заохочувати священнослужителів, настоятелів парафій, з благословення священноначалія, відроджувати практику православних братств для роботи з громадою, створювати молодіжні християнські гуртки, біблійні курси, та відкривати недільні школи з метою виховання практичного християнства, національної самосвідомості, місцевого патріотизму жителів міста і духовного вдосконалення.

11. Шукати можливості створення спеціального муніципального фонду, підконтрольного громаді міста, для належного фінансового забезпечення інформаційної підтримки акцій духовного спрямування: соціальної реклами, доброчинних акцій, видання літератури духовного та християнського спрямування, тощо.

12. Розробити план щодо організації низки спільних заходів разом з міською радою щодо поглиблення духовної культури наших громадян. Зокрема, завдяки співпраці з мерією може бути відкрита на постійній основі лекційна зала, де священнослужителі традиційних конфесій почергово читатимуть лекції, проводитимуть відкриті диспути, круглі столи, та інші духовно-культурні заходи, спрямовані на покращення духовної культури наших громадян.

13. Вивчити питання щодо можливості впровадження капеленства у вищих і середніх навчальних закладах, рекомендуючи, де це можливо, посаду шкільного психолога поєднувати з запровадженням практики шкільного духівника, кваліфікованого священнослужителя, з відповідним рівнем духовної та (бажано) педагогічної освіти.

14. Співпрацюючи з єпархіальними Управліннями традиційних Церков регіону, а також з правлячими ієрархами, громадська рада на постійній основі може брати участь у формуванні порядку денного єпархіальних зборів, пропонуючи священнослужителям, для обговорення та взаємодії, найбільш актуальні теми духовного та суспільного життя регіону, що в кінцевому результаті може стати предметом проповіді, чи спеціальних тематичних зустрічей священиків та пастви.

15. Ініціювати створення муніципального фонду для підтримки видавничої діяльності, публікації місцевих авторів: священнослужителів, педагогів, культурних і суспільних діячів, що зможе допомогти зробити вихід у друк тематичної літератури простішим для авторів, і при цьому - дешевшим для читачів.

16. Підтримувати співпрацю на рівні громади міста між паломницькими відділами єпархіальних Управлінь, навчальними закладами, церковними братствами, місцевими туристичними фірмами, що дасть можливість взаємозбагатитись та обмінятись здобутим досвідом зі сфери краєзнавства, християнського паломництва, вивчення найцінніших історичних та духовних пам’яток нашого краю.

 
Євген Заплетнюк © 2010-13 | Матеріали сайту можна використовувати з посиланням на джерело.